በውጭ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የቤት መስሪያ ወይም የቤት መግዣ የብድር አገልግሎትን በተመለከተ የማብራሪያ ሰነድ/Diaspora mortgage saving account and mortgage loan